Hvězdná brána, SGC-BETA - úvod pro účastníky

Vážený účastníku této speciální akce,

na jaře tohoto roku jsi podal přihlášku na výběrovou akci pod názvem Letní tábor U Kalicha 23.7. – 6.8. Jak jsi již pochopil, jednalo se o krycí název. Ve skutečnosti jsi byl vybrán jako jeden z nejlepších lidí této planety, abys se zúčastnil přísně tajného vojenského projektu pod označením Hvězdná Brána, SGC-BETA...

Na začátku června ses zúčastnil speciálních instruktážních schůzek, kde ti bylo vysvětleno, že projekt Hvězdná Brána umožňuje pomocí objeveného mimozemského zařízení cestovat během několika vteřin na různé planety po celém vesmíru. Na těchto planetách lze objevit mimozemský život, navázat kontakty s jinými kulturami, poznat mnoho nového a mnohdy i neuvěřitelného. Z těchto světů lze získat mnohé vzácné suroviny, technologie a jiné poznatky, důležité pro náš svět.

Bohužel nejsme jediní, kteří umějí využívat tyto Hvězdné Brány. Dávno před námi je začali využívat ve svůj prospěch i nepřátelští a mocní Goa'uldi a jejich armády Jaffů. Tito zlí tvorové se snaží co nejvíce ovládnout světy a zotročit jejich obyvatele. Jedním z jejich cílů se stala i naše Zem.

Proto byla vytvořena skupina neohrožených bojovníků, inženýrů a vědců, která má za úkol nejen cestovat na jiné světy, ale hlavně zabránit Goa'uldům v dobytí našeho světa.

Dnes máš tudíž možnost nám pomoci, zapojit se do tohoto úžasného projektu a stát se členem jednoho ze slavných SG-týmů, které neohroženě cestují hvězdnými branami za poznáním nových dobrodružství a nezapomenutelných zážitků.

Neboj se s námi vykročit do neznáma…

Rozkaz Prezidenta

Podle rozkazu Prezidenta USA č. 597/11 je naším hlavním úkolem podpůrná činnost ostatním SG-týmům, umístěným na Zemi. Poté, co projdete předepsaným výcvikem pro nové SG-týmy, budete plnit především průzkumné mise na nové planety a navazování kontaktů s případnými spojenci. Zásobovací a záchranné mise na již objevených planetách, zajištění nových technologií. A v neposlední řadě pomáhat s obranou proti mocnému nepříteli, Goa'uldům a Jaffům.