Kdo je kdo - co je co?

Kdo má na táboře jakou roli, jakou hodnost, jaká je základní hierarchie... to vše se dozvíte v tomto článku.

Vedoucí

Vedení tábora

Hlavní vedoucí tábora Ďoubalík    brigádní generál Hank Landry – velitel základny SGC-BETA
Hospodář, zázemí Hanča plukovník – velitel logistiky
Programový vedoucí Bizon plukovník Paul Buffalo – zástupce velitele základny
Zdravotník, zázemí Víťa plukovník Dr. Vandur Jaxfire - hlavní lékař
Zástupce program. ved.    Karlin podplukovník Dr. Zelenka - velitel výcviku

Programový tým

Pomocník programu Pařez major Dr. Rodney McKay - vědecký důstojník
Pomocník programu kapitán    Martin    Nicolas Rusch - dozorčí Hvězdné brány

Tým v zázemí

Kuchař Jiřa (a Ivča)    podplukovník - velitel stravování, šéfkuchař
Technik    Saďour podplukovník – šéfinženýr základny

SG-týmy - družiny

Družinkový vedoucí   major – velitel SG týmu
Družinkový instruktor   kapitán – zástupce velitele SG týmu
SG-10 Anka
Kukina  
major
kapitán
SG-11 Jirka / Kuba
Kika
major
kapitán
SG-12 Barča
Terka
major
kapitán
SG-13 Majka
Alča
major
kapitán
Všichni vedoucí a instruktoři      vyšší důstojníci základny BETA
Vedení tábora   velící důstojníci

Názvosloví

Tábor Základna SGC-BETA (velitelství hvězdné brány-BETA) na jiné planetě než Země
Oddíly / družiny    SG-týmy s označením SG-10; SG-11; SG-12; SG-13
Děti Vojáci s různým zaměřením (specializací)
Táborový řád Vojenský řád SGC-BETA
Denní rozkaz Ranní briefing (ranní instruktáž)
Režim dne Režim dne
Služební oddíl Služební SG-tým
Trestní řád Trestní řád
Odměny Odměnový řád
Stany Ubikace

Hodnosti

Protože jsme vojáci, tak každý má svou hodnost. Vy jako nováčci začínáte s hodností vojín a postupně můžete dosáhnout až hodnosti nadporučík.
Každá hodnost je označena barevnými sponkami, které se nosí vlevo na černém tričku.

Užívané hodnosti na základně

Název hodnosti Označení (pomocí barevných sponek)
Brigádní generál (brig. gen.)    1x bílá
Plukovník (plk.) 3x žlutá
Podplukovník (pplk.) 2x žlutá
Major (mjr.) 1x žlutá
Kapitán (kpt.) 3x červená
Nadporučík (npor. 2x červená
Poručík (por.) 1x červená
Praporčík (prap.) 3x modrá
Seržant (sgt.) 2x modrá
Desátník (des.) 1x modrá
Vojín (voj.)  

Specializace jednotlivců

Každý člen SG-týmu má na starosti určitou oblast vědění, na kterou se zaměří a kterou umí více ovládat než ostatní. Tomu se říká specializace. Abyste danou specializaci získali, musíte se ji nejprve naučit od vyšších důstojníků a po vykonání příslušné zkoušky dostanete osvědčení a můžete používat příslušný titul.

Získávání specializací bude probíhat po celý čas Vašeho výcviku na základně BETA a pomůže Vám také v plnění náročných misí.

Specializace se budou dělit do dvou kategorií. Hlavní a vedlejší. Každý si bude moci splnit čtyři specializace, z toho dvě hlavní a dvě vedlejší. Hlavní specializace budou potřeba pro plnění samotných misí a každý SG-tým by měl mít alespoň jednoho vojáka s touto specializací. V týmu může být i více vojáků co má stejnou specializaci (kromě velitele družstva).
Pro účely učení a zkoušení budou některé specializace rozděleny na stupně obtížnosti - mladší a starší dle věku vojáků.

Seznam hlavních specializacích, které lze získat

Velitel družstva
Zastupuje velící důstojníky týmu a velí v jejich nepřítomnosti. Hlavní náplní je napomáhat ostatním tak, aby dohromady tvořili soudržný tým a plnili co nejlépe stanovené úkoly. Vedoucím družstva se obvykle stává starší voják s přirozeným respektem od ostatních vojáků.

Diplomat (ml.) / Vyslanec (st.)
Jedná se o specializaci zaměřenou především na vyjednávání při kontaktu s cizinci na navštívených planetách. Umění uzavírání dohod a obchodů, získávání různých informací i pomocí výzvědné činnosti.

Stopař (ml.) / Průzkumník (st.)
Vojáci ovládající tuto schopnost jsou mistři v pohybu a přežití ve volné přírodě, dokáží vystopovat zvěř, odhalit nastraženou past a perfektně se zamaskovat, aby je nepřítel neodhalil.

Technik (ml.) / Inženýr (st.)
Voják zaměřený na výrobu různých předmětů, stavbu, velice zručný a přemýšlivý.

Přírodovědec (ml.) / Biolog (st.)
Specializace úzce zaměřená na znalost přírody jako celku z odbornějšího hlediska. Včetně nerostného bohatství a využití pro lidi.

Zdravotník (ml.) / Medik (st.)
V žádné jednotce nemůže chybět osoba, která se stará o zdraví členů týmu a dokáže v případě potřeby poskytnout první pomoc a ošetřit vzniklé zranění.

Bojovník
Bojovník je vlastně voják každým coulem. Je to člověk, který se zaměřuje na boj a obranu, na překonávání překážek a zajetí nebo zneškodnění nepřítele. Dokáže se o sebe dobře postarat.