Historie

Historie oddílu je opravdu bohatá. Za více než 30 let prošlo oddílem více než 300 dětí a vedoucích, mnozí byli členy celou dobu školní docházky (1. až 8. třída) a někteří také zůstali u oddílu i nadále a pracují jako vedoucí či instruktoři.

Zatímco v současné době u nás začíná vyrůstat osmá generace dětí, ti z první generace mají rodiny, třetí generace končí vysoké školy, čtvrtá generace maturuje... Nejstarší "děti" už mají děti - a nejmladší člen oddílu (mimo Fan Club) se narodil v době, kdy Severce bylo už 18 let.

Severka byla založena pod názvem Brontosaurus na podzim 1984 Lenkou a Hančou. Po roce Lenka odchází a vedoucí se stává Hanča. Oddíl je zpočátku tvořen dětmi z jedné třídy, v roce 1988 se spojuje se "starou" Severkou a stává se věkově smíšeným oddílem.

Od svého založení prošel oddíl různými obdobími, mezi nejvýznamnější z nich patří asi náš vstup do Sdružení PTO v Brně (zakládající člen) v roce 1990. Od té doby máme svůj vlastní šátek v oddílových barvách (černá a žlutá), oddílový slib, postupně se vyvinul systém zkoušek a řada dalších pravidel, rituálů a doplňků, které dohromady tvoří mozaiku oddílových tradic. Díky SPTO jsme ale také získali řadu nových přátel, spřízněných duší z podobných oddílů, se kterými se potkáváme na akcích, soupeříme v různých soutěžích a vyměňujeme si dobré nápady pro naše hry a výpravy.