Systém - zkoušky, symboly, ...

V čele oddílu stojí náčelník, ostatní vedoucí se nazývají rádci.

Uchazeč se po 3 schůzkách stává nováčkem a má omezený čas na složení nováčkovské zkoušky. Potom je táborníkem a může pokračovat ve zkouškách - tábornické, a rádcovské (případně tzv."Odbornosti"), stát se později starším táborníkem a nakonec rádcem.

Symboly

Severka má 4 oddílové symboly - znak, šátek, vlajku a znak PTO. Oddílové barvy jsou černá a žlutá - v těchto barvách je také náš šátek, symbol členství v Severce. Členové oddílu nosí kroj - zelená košile s nášivkami a šátek, případně oddílové tričko.

Dalšími symboly, které ctíme, jsou potom samozřejmě Státní symboly ČR a jednotící prvky Pionýra.

Oddílový slib

"V pravdě přísahám na svou čest a na tento šátek,
že budu ctít přátelství a sám budu ostatním kamarádem.
Budu chránit přírodu, studnici moudrosti, před vyschnutím,
aby každý, kdo chce, z ní mohl čerpat poznání."