Klubovna

Naši klubovnu najdete v Brně-Řečkovicích, na adrese Horácké náměstí 12.

Sídlíme v nízké červené budově sídlištní kotelny, hned za školou u dopravního hřiště. Pokud zabloudíte, ptejte se po bývalé knihovně. Nápis na klubovně hlásá "PIONÝR ŘEČKOVICE", projdete bránou do oploceného areálu a náš vchod je až ten zadní...

Tato  budova je už od dob dávné historie skupiny naším útočištěm. Do roku 1997 jsme měli klubovnu v první části (dnes komerční firma), potom nastalo velké stěhování - přesídlili jsme dozadu a měli společný vchod s Knihovnou Jiřího Mahena. V září 2006 jsme si splnili náš velký sen a získali do nájmu uvolněné prostory po odstěhované knihovně. Dnes máme k dispozici velký sál, dvě malé klubovny, několik skladů - a před vchodem je pěkný travnatý plácek.

Na stránkách naší pionýrské skupiny si můžete prohlédnout interiér klubovny a dozvědět se také něco o možnostech zapůjčení našich prostor pro různé účely.

Jak k nám MHD:

  • tramvají č. 1 až na konečnou Řečkovice, potom dolů po ulici Vážného k sokolovně, odtud mezi paneláky (Horácké náměstí), doleva dolů až k nám (viz mapka)
  • autobusem č. 42, 70 či 72 na zastávku Horácké náměstí, popř. Palackého náměstí (lze i ze zastávky Kronova).

Jak k nám autem:

  • nejlépe shora od Řečkovické sokolovny (ul. Vážného) či areálu nákupního střediska Vysočina, kolem Horáckého náměstí po ulici Marie Hübnerové dolů až na parkoviště u domů Horácké náměstí 8/9, 10/11 a 12.
  • v případě příjezdu po R43 Hradecká (od Brna) je potřeba sjet u nádraží Řečkovice, projet kolem nádraží, mírně doleva, pak se dát na křižovatce doleva pod most a pokračovat rovně do kopce (Hapalova) až na Palackého náměstí (u kostela). Stále po hlavní silnici doleva, kolem sokolovny - a dále stejně, viz první odrážka.
  • pokud byste jeli zespodu, po ulici Kronova a Vlasty Pittnerové, není to až ke klubovně průjezdné.
Klubovna Čajovna
Čajovna Sál
Sál Sál