Pionýr a PTO

Pionýr

Pojem PIONÝR vyjadřuje myšlenku moderního; průkopnického; ideu hledání; touhy po poznání. Pojmenování pionýr označuje i v mezinárodním pojetí člověka – objevitele nových cest, směrů a hlasatele pokrokových myšlenek. Naše sdružení chce svojí prací plně dostát významu tohoto pojmu.

Ideály Pionýra:

  • Pravda - "Pionýr chrání pravdu a plní dané slovo"
  • Poznání - "Pionýr je pracovitý, učí se"
  • Přátelství - "Pionýr je přítelem všech dětí"
  • Pomoc - "Pionýr je statečný a kamarádský, pomáhá ostatním"
  • Překonání - "Pionýr je čestný a spravedlivý"
  • Příroda - "Pionýr chrání přírodu a život na Zemi"
  • Paměť - "Pionýr má rád svou zem"

SPTO

Oddíly PTO (pionýrské tábornické oddíly) patří pod organizaci Pionýr - jsou její součástí, ale mají navíc svá další vnitřní pravidla a specifika, jako je například:

  • druh činnosti (táboření, příroda - jiné pionýrské oddíly jsou všeobecné, přírodovědné, technické,…), podmínkou jsou letní tábory
  • systém zkoušek, začínající zkouškou nováčkovskou
  • účast (alespoň částečná) na akcích SPTO Brno - Brněnské Bloudění, Dračí smyčka, Setonův závod,… a také podíl na jejich organizování.

Celoroční soutěž PTO v Brně - nejlepších 7 oddílů tvoří tzv. Zelenou ligu PTO pro daný rok. Body získáváme za svá umístění v jednotlivých soutěžích a soupeříme tak s asi 20-30 dalšími pionýrskými tábornickými oddíly.

1994 / 15. místo 1995 / 3. místo
1996 / 6. místo 1997 / 7. místo
1998 / 7. místo 1999 / 7. místo
2000 / 6. místo 2001 / 5. místo
2002 / 4. místo 2003 / 7. místo
2004 / 4. místo 2005 / 4. místo
2006 / 3. místo 2007 / 5. místo
2008 / 5. místo 2009 / 4. místo
2010 / 4. místo 2011 / 5. místo
2012 / 5. místo 2013 / 5. místo
2014 / 6. místo 2015 / 4. místo