Základní informace
Informace o táboře

Místo: základna PS Pionýr Řečkovice u rybníka Kalicha, Dobrá Voda, okres Jindřichův Hradec

První informace o táboře

Celý článek...
 
Hvězdná brána, SGC-BETA - úvod pro účastníky

Vážený účastníku této speciální akce,

na jaře tohoto roku jsi podal přihlášku na výběrovou akci pod názvem Letní tábor U Kalicha 23.7. – 6.8. Jak jsi již pochopil, jednalo se o krycí název. Ve skutečnosti jsi byl vybrán jako jeden z nejlepších lidí této planety, abys se zúčastnil přísně tajného vojenského projektu pod označením Hvězdná Brána, SGC-BETA...

Celý článek...
 
Kdo je kdo - co je co?

Kdo má na táboře jakou roli, jakou hodnost, jaká je základní hierarchie... to vše se dozvíte v tomto článku.

Celý článek...
 
Povinná výbava

Každý voják bude mít na akci mimo běžného osobního vybavení (viz Podrobné propozice) hlavně svoji uniformu a zbraň...

Celý článek...
 
Vojenský řád SGC-BETA

§ 1
Po celou dobu trvání tajného projektu StarGate je každý povinen dodržovat vojenský řád, řídit se pokyny nadřízených důstojníků a velení SGC-Beta a zachovávat obecná bezpečnostní pravidla. Všichni členové SG-týmů musí rovněž dodržovat režim dne a plnit požadavky z ranního briefingu. Ten, kdo poruší daná ustanovení, bude potrestán z rozhodnutí velení SGC-Beta dle Trestního řádu.

Celý článek...
 
Režim dne

Co nás čeká během dne, jaký bude režim a hlavně - kdy bude jídlo? :-)

Celý článek...
 
Slovníček pojmů

StarGateHvězdná brána
Tajemné mimozemské zařízení, které umožňuje během několika sekund se přenést na jinou planetu. Zařízení funguje pomocí zadání přesné adresy cílové planety (7 znaků).

Celý článek...