Základní informace
Základní informace
Adresa tábora

Jméno dítěte
LT U Kalicha
pošta Nová Bystřice
378 33

 
Kdo je kdo - co je co?

Kdo má na táboře jakou roli, jakou hodnost, jaká je základní hierarchie... to vše se dozvíte v tomto článku.

Celý článek...
 
Vyhláška vesnice Springfield

§ 1
Po celou dobu pobytu kovbojů ve vesnici je každý povinen dodržovat vyhlášku vesnice Springfield, řídit se pokyny rančerů a zachovávat obecná bezpečnostní pravidla. Všichni kovbojové musí rovněž dodržovat režim dne a plnit požadavky z šerifova denního rozkazu. Ten, kdo poruší daná ustanovení, bude potrestán z rozhodnutí rančerů.

Celý článek...
 
Režim dne

Co nás čeká během dne, jaký bude režim a hlavně - kdy bude jídlo? :-)

Celý článek...