In Flagranti - na úvodní stranu
zpravodajský občasník Univerzity Polaris
Kinobox 2009 Menu Vědecká práce Univerzitní bulvár Katedra Viking Pošta Foto Fotka

Galerie Motto Historie
Zdravíme kamarády z tábora 176.PTO Vlčata - Cirkus 2009 Počasí Počasí

ze dne Historie Menza Snídaně
Svačina
Oběd
Svačina
Večeře
na den Historie
Kinobox
Základní údaje
Charakteristika: Vědecké týmy ze 4 slavných světových univerzit se sejdou na půdě Univerzity Polaris, aby prozkoumaly záhadný nový přístroj umožňující cestování do filmů, předtím, než bude vypuštěn do sériové výroby.
Termín: 18.7. - 1.8.2009
Délka trvání: 14 dní
Místo výzkumu: Univerzita Polaris
(Dobrá Voda - Senotín, okres Jindřichův Hradec)
Zahájení výzkumu: sobota 18.7.2009 v 8:30 až 9:30 hodin
Nástupní místo: Horácké nám.12, Brno - Řečkovice
Povinné vybavení: pracovní laboratorní plášť (nebo delší bílou košili) pro zajištění sterility a čistoty výzkumu
Základní dokumenty: Komix, aneb jak vznikl Kinobox
podrobné informace
zdravotní posudek
první propozice
Adresa: jméno vědce
LT U Kalicha
378 33 pošta Nová Bystřice

Kdo je kdo
Vedení Univerzity Polaris:
Akademik Ďoubalík rektor Univerzity Polaris
 
Akademik Bocman prorektor Univerzity Polaris
Profesorka Hanča univerzitní lékařka
 
Děkan a Proděkani:
Profesor Pavel R. děkan Univerzity Polaris
Profesor Vláďa proděkan Univerzity Polaris
Profesor Zbyňa proděkan Univerzity Polaris
 
Hostující profesoři (z jiných univerzit):
Profesor Jirka University of Puebla (Mexiko)
Profesor Pařez University of Puebla (Mexiko)
Profesor Dominik University of Ferrara (Itálie)
Profesor Kamil University of Ferrara (Itálie)
Profesor Lukin Univerzita Sorbona (Francie)
Profesorka Eliška Univerzita Sorbona (Francie)
Profesor Kuba University of Dundee (Skotsko)
Profesorka Majka University of Dundee (Skotsko)
Profesor Víťa katedra Viking (Česká Republika)
pracuje na speciálním projektu
Profesor Karel katedra Viking (Česká Republika)
pracuje na speciálním projektu

Univerzitní řád
1 Po celou dobu trvání výzkumného projektu Kinobox 2009 je každý povinen dodržovat univerzitní řád, řídit se pokyny rektora, prorektora a ostatních členů vědecké rady. Dále dbát na bezpečnost svou i ostatních vědců při všech činnostech. Všichni vědci musí rovněž dodržovat režim dne a řídit se nařízením rektora na daný den.
2 Bez vědomí a svolení rektora, nebo ostatních profesorů nesmí žádný vědecký pracovník opustit oblast univerzity. Odchod vědeckého týmu z prostoru univerzity je její profesor povinen nahlásit proděkanovi pro zásobování (PPZ) nebo někomu z vedení Univerzity.
3 Jakoukoliv neobvyklou či nebezpečnou skutečnost (požár, cizí osoby na půdě univerzity apod.) je nutno ihned ohlásit proděkanovi pro zásobování (PPZ) či nejbližšímu profesorovi.
4 Každý i sebemenší úraz a zdravotní potíže, včetně klíšťat, nahlásit neprodleně svému profesorovi nebo přímo univerzitní lékařce.
5 Pro zamezení výskytu nemocí je povinností všech vědců udržovat společné prostory a okolí univerzity v čistotě a pořádku.
6 S výjimkou kuchyně a stálých ohnišť je zakázáno bez dovolení rozdělávat na univerzitě nebo v okolí otevřený oheň. V případě vzniku požáru se řídit dle pokynů požárního řádu.
7 Všichni vědci musí vzhledem k náročnosti projektu za všech okolností šetřit společnými zásobami potravin i laboratorním materiálem a starat se řádně o svěřené nástroje a přístroje.
8 V kuchyni pracuje pouze určený pracovní tým pod vedením proděkana pro zásobování (PPZ). Dohled nad činností pracovního týmu spadá do pravomocí prorektora. Ostatním je vstup do kuchyně a jakékoliv zdržování pracovního týmu zakázáno. Stravování probíhá jen na místě k tomu určeném. Je zakázáno nosit jídlo či pití do příbytků! Rovněž je zakázán sběr lesních plodů (bez dozoru), sběr hub a pití nepřevařené vody.
9 Je zakázáno navštěvovat příbytky ostatních vědců bez jejich svolení, po večerce vůbec ne. V době poledního odpočinku a nočního klidu (tj. až do budíčku !) je třeba zachovávat klid, ticho a nerušit ostatní vědce.
10 Je třeba udržovat soudržnost univerzitních týmů, pomáhat kamarádům, zejména mladším a méně šikovným, nehádat se a nevyvolávat konflikty. Jakékoliv vážné rozepře řeší rektor a vědecká rada a jejich rozhodnutí je neodvolatelné.
Závěrem Mějme na paměti, že se podílíme na výjimečném vědeckém projektu. Jedině společným úsilím můžeme dosáhnout stanoveného cíle a posunout tak hranice lidského vědění o notný kus kupředu.
  Schváleno rektorem univerzity Akademikem Ďoubalíkem

Reľim dne
7.30 budíček vědecké rady
a pracovního týmu
Reľim dne
8.00 budíček
rozcvička,hygiena,úklid
 
8.40 seznámení s nařízením rektora 
9.00 snídaně 
9.00 dopolední výzkum
svačina, hygiena
 
13.00 oběd v akademické menze 
14.00 polední siesta 
15.00 odpolední seminář 
16.30 akademická půlhodinka 
17.00 laboratoře
hygiena
 
18.30 večeře 
19.00 večerní experiment 
21.30 osobní hygiena 
22.00 večerka 
22.15 porada vědecké rady 
In Flagranti, webové stránky Letního tábora u Kalicha Kinobox 2009
Vytvořil Víťa 2009, 10.PTO Severka, Pionýr Řečkovice