Korsika 2010

Přihláška

Prosím, než se pustíte do vyplňování přihlášky, přečtěte si DŮKLADNĚ Informace a propozice a vyjasněte si odpovědi na níže uvedené poznámky. Přihlášku je možno měnit pouze po dohodě mailem nebo telefonicky s Hančou.

Pro zjednodušení komunikace prosím přihlašujte celou rodinu či skupinu pohromadě. Pozdější doplnění členů je možné, ale je třeba upozornit na to v poznámce.

(Povinné položky jsou označeny *)

Přihlašování bylo ukončeno

Základní informace
Název rodiny / skupiny: *
Počet účastníků: *  
Po potvrzení se vám zobrazí příslušný počet kolonek.
Kontakt
Telefon: *
E-mail:
Nemáte-li e-mail, napište NEMÁM a budete kontaktováni telefonem či poštou.
S celou vaší rodinou/skupinou budeme dále komunikovat pouze na těchto kontaktech
Strava *
Normální: osob
Bezmasá: osob
Bez stravy: osob
Další informace
Počet stanů: * stanů
Počet dětí do 6 let (včetně) bez sedadla v autobusu: dětí
Jiná poznámka:
Potřebuji zaslat fakturu: ano   ne
Podmínky
Odesláním formuláře přihlašuji závazně výše uvedenou rodinu / skupinu na tuto akci.
Souhlasím s výší poplatku, propozicemi akce, platebními a storno podmínkami.

Jsem si vědom, že každý dospělý za sebe po dobu akce zodpovídá sám, za děti zodpovídají jejich rodiče, pořadatel zajistí uspořádání zájezdu, dopravu, ubytování, stravu a nabídku programu.
Všichni členové naší skupiny jsou po zdravotní stránce schopni zúčastnit se expedice.
V ceně je: trajekt, doprava autobusem po celou dobu akce, ubytování v kempech ve vlastním stanu, stravování v rozsahu níže uvedeném, materiálně technické zabezpečení, režie akce.
V ceně není: pojištění léčebných výloh či další pojištění (zajistí si každý sám), vstupné, nabídkový program, občerstvení nad rámec stravování.

Přihláška vám bude potvrzena na uvedenou e-mailovou adresu. Současně vám bude zaslán variabilní symbol pro uhrazení zálohy.
Přihláška se považuje za potvrzenou až po uhrazení zálohy 2000 Kč na osobu.

Uvedené údaje podléhají ochraně v souladu se Zákonem na ochranu osobních údajů č.101/2000 Sb.
Dávám provozovateli akce souhlas s pořizováním foto a video dokumentace akce a jejím použitím pro prezentaci oddílu a Pionýra.

Vytvořil Víťa, 10. PTO Severka, PS Pionýr Řečkovice